AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Władze wydziału

Marek Cała

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii


prof. dr hab. inż. Marek Cała
e-mail: cala@agh.edu.pl
tel.: 12-617-21-15
fax.: 12-617-50-17
Pawilon A-4, parter, pokój nr 30
Przyjęcia studentów: środa 14:00-15:00
Obszary działania
Dokonywanie wszelkich czynności w sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału w całym zakresie działalności prowadzonej przez Uczelnię.

 

Marek Borowski

Prodziekan ds. Współpracy


dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH
e-mail: borowski@agh.edu.pl
tel.: 12-617-46-54
Pawilon A-4, parter, pokój nr 5
Przyjęcia studentów: czwartek 13:00-14:00
Obszary działania
Nadzór nad edukacją międzynarodową prowadzoną na Wydziale na wszystkich kierunkach. Nadzór nad działalnością międzynarodową Wydziału. Nadzór nad współpracą Wydziału z innymi jednostkami w kraju i za granicą. Nadzór nad działalnością promocyjną Wydziału. Działalność samorządowa studentów i studenckich kół naukowych.

 

Prodziekan ds. Nauki i Finansów


dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
e-mail: kustra@agh.edu.pl
tel.: 12-617-46-54
Pawilon A-4, parter, pokój nr 5
 
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach doktoranckich. Działania w zakresie polityki Wydziału w obszarze badań naukowych. Nadzór nad realizacją budżetu Wydziału. Nadzór nad sprawami finansowymi studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych (świadczenia materialne i opłaty za świadczone usługi edukacyjne) oraz niestacjonarnych (świadczenia materialne).

 

Zbigniew Niedbalski

Prodziekan ds. Kształcenia


dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH
e-mail: niedzbig@agh.edu.pl
tel.: 12-617-46-55
Pawilon A-4, parter, pokój nr 26
Przyjęcia studentów: wtorek 11:00-12:00 (Wzór podania » tutaj)
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach stacjonarnych, organizacją praktyk studenckich i procesem dyplomowania na kierunkach Górnictwo i Geologia oraz Budownictwo. Nadzór nad jakością kształcenia. Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach podyplomowych. Nadzór nad egzaminami uzupełniającymi.

 

Radosław Pomykała

Prodziekan ds. Kształcenia


dr hab. inż. Radosław Pomykała
e-mail: rpomyk@agh.edu.pl
tel.: 12-617-46-55
Pawilon A-4, parter, pokój nr 26
Przyjęcia studentów:
poniedziałek 12:30-13:30, piątek 14:00-16:00, sobota (pierwsza i ostatnia miesiąca w terminach zjazdów) 11:00-12:00 (Wzór podania: studia stacjonarne » tutaj, studia niestacjonarne » tutaj)
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach stacjonarnych, organizacją praktyk studenckich i procesem dyplomowania na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Środowiska. Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach niestacjonarnych. Nadzór nad procesem rekrutacji na Wydziale. Nadzór nad sprawami finansowymi studentów studiów niestacjonarnych (opłaty za świadczone usługi edukacyjne).

 Zespół dziekański

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: