AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowe nagrody i wyróżnienia

Program Stypendialny
im. Prof. Jana Pawińskiego
dla studentów studiów doktoranckich Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Statuetka


Program Stypendialny im. Prof. Jana Pawińskiego dla studentów studiów doktoranckich Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii został ustanowione Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 7 lipca 2016 roku.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym oraz stanowi formę finansowego wsparcia i motywacji dla studentów studiów doktoranckich wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań studenta oraz wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tym samym umożliwiając podniesienie jego kwalifikacji i stworzenie szansy rozwoju naukowego i zawodowego.
Fundatorem stypendium jest dr inż. Krzysztof Pawiński. Stypendium jest wręczane na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH z okazji Barbórki, gdzie Stypendyści zostaną uhonorowani symbolicznymi statuetkami miniaturami „kałamarza i Pawiego pióra” z napisem „Stypendium im. prof. Jana Pawińskiego nr ….. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Rok ……

pdf Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
pdf Regulamin Programu Stypendialnego im. prof. Jana Pawińskiego
pdf Kryteria szczegółowe przyznawania stypendium im. prof. Jana Pawińskiego
pdf Wniosek o stypendium im. prof. Jana Pawińskiego

Lista stypendystów Programu Stypendialnego im. Prof. Jana Pawińskiego

Rok 2016
1. Mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska
2. Mgr inż. Joanna Sagan
Rok 2017
3. Mgr inż. Marta Wołosiewicz-Głąb
4. Mgr inż. Kamil Tomczak

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: