AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowe nagrody i wyróżnienia

Nagroda imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego
Medal Bieniawskiego

Medal Bieniawskiego


Nagroda imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego "Medal Bieniawskiego" zostało ustanowione Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 26 lutego 2015 roku.
Nagroda zwana Medal Bieniawskiego jest ufundowana przez prof. Zdzisława Bieniawskiego obywatela USA - Doktora Honoris Causa AGH i przyznawana jest corocznie jednemu absolwentowi II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku górnictwo i geologia lub budownictwo za najlepszą prace magisterską z zakresu geoinżynierii ze szczególnym uwzględnieniem geomechaniki, budownictwa podziemnego lub geotechniki.

pdf Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
pdf Regulamin Nagrody imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego "Medal Bieniawskiego"
pdf Wniosek o przyznanie Medalu Bieniawskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu geoinżynierii

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: