AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowe nagrody i wyróżnienia

Honorowe Wyróżnienie
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH
"KRYSZTAŁOWA BARBÓRKA"

Statuetka Kryształowej Barbórki


Honorowe Wyróżnienia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH "Kryształowa Barbórka" zostało ustanowione Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 23 października 2008 roku.
Kryształowa Barbórka jest od dnia wejścia w życie tej uchwały tj. 1 listopada 2008 roku najwyższym Honorowym Wyróżnieniem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii przyznawanym jako dowód wdzięczności i uznania za wkład pracy na rzecz Wydziału.

pdf Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
pdf Regulamin Honorowego Wyróżnienia "Kryształowa Barbórka"
pdf Wniosek o nadanie Honorowego Wyróżnienia "Kryształowa Barbórka"

Laureaci "Kryształowej Barbórki"


Rok 2008
1. prof. dr hab. inż. Henryk Filcek
2. prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
3. prof. dr hab. inż. Stanisław Knothe
4. dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. nadzw.


Rok 2009
5. prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek
6. mgr inż. Jerzy Malara
7. prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
8. prof. dr hab. inż. Jakub Siemek

Rok 2010
9. mgr inż. Stanisław Malik
10. prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk
11. prof. dr hab. inż. Mieczysław Jawień
12. prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba


Rok 2011
13. dr inż. Zenon Duda
14. prof. dr hab. inż. Józef Dubiński


Rok 2012
15. prof. dr hab. Karol Musioł
16. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański


Rok 2013
17. prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
18. pani Inge Haack

Rok 2016
19. mgr inż. Longin Bokwa
20. prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

Rok 2017
21. dr inż. Krzysztof Pawiński
22. dr inż. Jerzy Berger

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: