AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zadania realizowane przez Wydziałowe Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół Audytu Dydaktycznego zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 9 Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 roku podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce Uczelni.

Działania podejmowane przez Zespoły:
  • sporządzenie raportów samooceny Wydziału za rok akademicki 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
  • przeprowadzenie hospitacji pracowników w semestrach zimowym i letnim roku akademickiego 2013/2014, 2014/2015
  • przeprowadzenie wśród studentów badań ankietowych dotyczących oceny obsługi administracji na wydziale: 7 października – 4 listopada 2013 r. pdf Raport z przeprowadzonych badań,
  • przeprowadzenie wśród nauczycieli akademickich wszystkich kierunków badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na Wydziale : 14 listopada - 1 grudnia 2013 r. oraz 13 stycznia - 24 stycznia 2014 r. pdf Raport z przeprowadzonych badań,
  • przeprowadzenie wśród studentów badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale: 20 stycznia - 21 lutego 2014 r. pdf Raport z przeprowadzonych badań.
  • przeprowadzenie wśród doktorantów badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich na wydziale: 12 maja – 30 maja 2014 r. pdf Raport z przeprowadzonych badań.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: