AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Dariusz Fuksa - Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Małgorzata Pawul - przedstawiciel Wydziału w UZJK
dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. nadzw. - kierownik Studiów Doktoranckich
dr inż. Waldemar Kępys - przedstawiciel kierunku Inżynieria środowiska
dr inż. Oksana Kinash - przedstawiciel kierunku Budownictwo
dr inż. Barbara Kowal - przedstawiciel kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
dr inż. Zbigniew Kuczera - przedstawiciel kierunku Górnictwo i geologia
dr inż. Łukasz Machniak - przedstawiciel kierunku Górnictwo i geologia
dr hab. inż. Tomasz Niedoba - pracownik Wydziału
dr inż. Romuald Ogrodnik - wydziałowy administrator systemu Syllabus
dr inż. Sebastian Olesiak - przedstawiciel kierunku Budownictwo
dr Dorota Pawluś - przedstawiciel kierunku Budownictwo
dr inż. Krzysztof Polak - przedstawiciel kierunku Górnictwo i geologia
dr inż. Małgorzata Śliwka - pracownik Wydziału
dr inż. Piotr Życzkowski - przedstawiciel kierunku Inżynieria środowiska
mgr inż. Kamil Tomczak - przedstawiciel doktorantów
Igor Szefler - przedstawiciel studentów kierunku Górnictwo i geologia
Monika Madej - przedstawicielka studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
Agata Czarnecka - przedstawicielka studentów kierunku Inżynieria środowiska
Tomasz Zagalak - przedstawiciel studentów kierunku Budownictwo

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: