AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

pdf Zalecenie nr 1/2013 WZJK dot.: deficytu punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
pdf Zalecenie nr 2/2013 WZJK dot.: wytycznych do uzupełniania Syllabusa
pdf Zalecenie nr 3/2013 WZJK dot.: zasad dyplomowania na II stopniu studiów
pdf Zalecenie nr 1/2014 WZJK dot.: formularzy oceny prac dyplomowych
pdf Zalecenie nr 1/2015 WZJK dot.: zasad projektowania i uchwalania programów kształcenia
pdf Zalecenie nr 1/2017 WZJK dot.: publikacji i aktualizacji informacji dydaktycznych na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej wydziału
pdf Zalecenie nr 2/2017 WZJK dot.: funkcjonowania dziekanatów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pdf Zalecenie nr 3/2017 WZJK dot.: liczebności grup laboratoryjnych

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: