AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wzory formularzy

pdf Formularz ankiety pracowniczej dotyczącej grup studenckich
pdf Formularz arkusza hospitacji

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: