AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Akredytacje posiadane przez Wydział

 • Kierunek Górnictwo i geologia - Uchwałą Nr 766/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „Górnictwo i geologia” prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaworznie, Wodzisławiu, Jastrzębiu Zdroju wydało ocenę wyróżniającą.
  Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017.

 • Kierunek Inżynieria środowiska - Uchwałą Nr 893/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „Inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaworznie na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało ocenę pozytywną.
  Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2015/2016.
  W rankingu kierunków studiów "Najlepsze studia w Polsce" przygotowanym w 2015 roku przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i publikowanym corocznie w portalu Perspektywy studia na tym kierunku na AGH prowadzone na trzech wydziałach zajęły 4 miejsce w Polsce.

 • Kierunek Budownictwo - Uchwałą Nr 1024/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „Budownictwo” prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydało ocenę pozytywną.
  Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2017/2018.
  W rankingu kierunków studiów przygotowanym w 2014 roku przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i publikowanym corocznie w portalu Perspektywy studia na tym kierunku uzyskały miano "Najlepsze studia w Polsce". W roku 2015 zajęły trzecie miejsce.

 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji - Uchwałą Nr 1025/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia wydało ocenę pozytywną.
  Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2017/2018.
  W rankingu kierunków studiów "Najlepsze studia w Polsce" przygotowanym w 2014 roku przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i publikowanym corocznie w portalu Perspektywy studia na tym kierunku na AGH prowadzone na trzech wydziałach zajęły 4 miejsce w Polsce. W roku 2015 zajęły miejsce trzecie.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: