AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Sale wykładowe Wydziału


Dla potrzeb procesu dydaktycznego Wydział wykorzystuje 18 własnych sal wykładowych i wykładowo-seminaryjnych o łącznej powierzchni 1457 mkw. z 1124 miejscami siedzącymi. Wydział korzysta także z dużej Sali wykładowej na 600 miejsc z pełnym wyposażeniem audiowizualnym i multimedialnym znajdującej się w Centrum Dydaktyki AGH budynek U-2.

Sale wykładowe (wydziałowe)

Sala 101 paw. A3/A4

Sala o powierzchni 160 mkw. z wentylacja mechaniczną, posiadająca 140 miejsc siedzących. Wyposażona w komputer, rzutnik multimedialny, wizualizer, tablicę elektroniczną, DVD, magnetowid, Internet, system rejestracji wykładów, kamerę podglądową, drukarkę, nagłośnienie, zintegrowany interaktywny system sterowania urządzeniami audiowizualnymi.

Sala 301 paw. A-1

Sala o powierzchni 90 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 100 miejsc siedzących. Wyposażona w rzutnik multimedialny i elektrycznie sterowane rolety okienne.

Sala 220 paw. A-1

Sala o powierzchni 103 mkw. z wentylacją mechaniczną, posiadająca 98 miejsc siedzących. Wyposażona w rzutnik multimedialny i elektrycznie sterowane rolety okienne.

Sala 203 paw. A-1

Sala o powierzchni 95 mkw. z wentylacją mechaniczną, posiadająca 97 miejsc siedzących. Wyposażona w komputer, urządzenie nagłaśniające, rzutnik multimedialny i elektrycznie sterowane rolety okienne.

Sala 101 paw. A-1

Sala o powierzchni 73 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 60 miejsc siedzących. Wyposażona w rzutnik multimedialny i elektrycznie sterowane rolety okienne.

Sala 15 paw. A-4

Sala o powierzchni 113 mkw. z klimatyzacją, posiadająca 75 miejsc siedzących. Wyposażona w komputer, urządzenie nagłaśniające, rzutnik multimedialny i elektrycznie sterowane rolety okienne.

Sale wykładowo-seminaryjne (katedralne)

Sala 102 paw. A-1

Sala o powierzchni 52 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 32 miejsca siedzące. Wyposażona w rzutnik multimedialny.

Sala 118 paw. A-1

Sala o powierzchni 52 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 32 miejsca siedzące. Wyposażona w rzutnik multimedialny.

Sala 119 paw. A-1

Sala o powierzchni 52 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 32 miejsca siedzące. Wyposażona w rzutnik multimedialny.

Sala 205 paw. A-1

Sala o powierzchni 52 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 32 miejsca siedzące. Wyposażona w rzutnik multimedialny.

Sala 218 paw. A-1

Sala o powierzchni 52 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 24 miejsca siedzące. Wyposażona w rzutnik multimedialny.

Sala 303 paw. A-1

Sala o powierzchni 106 mkw. z klimatyzacją, posiadająca 100 miejsc siedzących. Wyposażona w rzutnik multimedialny, nagłośnienie, elektrycznie sterowane rolety okienne.

Sala 317 paw. A-1

Sala o powierzchni 75 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 56 miejsc siedzących. Wyposażona w rzutnik multimedialny, elektrycznie sterowane rolety okienne.

Sala 4 paw. A-1

Sala o powierzchni 52 40 grawitacyjna / rzutnik multimedialny

Sala 401 paw. A-4

Sala o powierzchni 120 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 80 miejsc siedzących. Wyposażona w rzutnik multimedialny i komputer.

Sala 228 paw. A-4

Sala o powierzchni 70 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 46 miejsc siedzących. Wyposażona w rzutnik multimedialny i komputer.

Sala 515 paw. A-4

Sala o powierzchni 70 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 40 miejsc siedzących.

Sala 516 paw. A-4

Sala o powierzchni 70 mkw. z wentylacją grawitacyjną, posiadająca 40 miejsc siedzących.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: