AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Zbiory biblioteki

Biblioteka Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii powstała na mocy decyzji Dziekana Wydziału z dnia 01.07.2006 r. i przejęła księgozbiory następujących biblitek:
 • Biblioteki Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
 • Biblioteki Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 • Biblioteki Katedry Górnictwa Podziemnego
 • Biblioteki Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów
które, tym samym, zostały scalone i przeniesione do nowej siedziby w Budynku A1.

W zbiorach biblioteki znajduje się łącznie 54 030 jednostek obliczeniowych (stan na dzień 1 styczeń 2018 r.), w tym:
 • książek: 31 998 vol.
 • czasopism: 4 161 vol.
 • zbiorów specjalnych: 17 868 jednostek obliczeniowych

W skład zbiorów specjalnych wchodzą
 • prace dyplomowe,
 • prace naukowo-badawcze,
 • literatura firmowa,
 • normy

Tematyka zbiorów Biblioteki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii obejmuje m. in. takie działy jak:

Nauka i wiedza w ogólności. Statystyka. Metrologia. Pomiaroznawstwo.

Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Zarządzanie.
 • zarządzanie: przedsiębiorstwem, ryzykiem, jakością, projektami, personelem, produkcją, controlling
 • rachunkowość i księgowość,
 • praca, teoria i organizacja,
 • finanse, bankowość, giełdy
 • grunty i nieruchomości,
 • ekonomika przemysłu,
 • handel, stosunki gospodarcze,
 • reklama, public relations

Chemia. Przemysł chemiczny. Fizyka. Matematyka.

Nauki o ziemi.
 • geodezja, geologia, geografia, hydrologia,
 • geologia złóż, nauka o złożach mineralnych,
 • mineralogia, krystalografia, petrografia,
 • geofizyka

Ekologia. Ochrona środowiska. Inżynieria Środowiska.
 • toksykologia, chemia i fizyka środowiska,
 • ścieki, odpady, ochrona powietrza, rekultywacja gruntów

Górnictwo.
 • przemysł wydobywczy , gospodarka surowcami mineralnymi, poszukiwanie i obliczanie złóż,
 • projektowanie, restrukturyzacja i likwidacja kopalń,
 • ekonomika, zarządzanie i organizacja pracy w górnictwie,
 • przeróbka surowców mineralnych,
 • roboty górnicze przy udostępnianiu i wybieraniu złóż,
 • wiertnictwo,
 • górnictwo skalne, odkrywkowe, podziemne, eksploatacja złóż węgla, rud i innych surowców,
 • maszynoznawstwo górnicze, transport kopalniany,
 • przewietrzanie i klimatyzacja, wybuchy i wyrzuty gazów i pyłów, pożary,
 • mechanika górotworu, ruchy wywołane eksploatacją, zagrożenia i wzmacnianie górotworu,
 • BHP w górnictwie,
 • szkody górnicze, ochrona środowiska w górnictwie, ochrona powierzchni, rekultywacja

Przemysł budowlany. Inżynieria lądowa i wodna.

Inżynieria sanitarna. Wentylacja. Klimatyzacja. Ogrzewnictwo. Chłodnictwo.

Elektrotechnika. Energetyka. Gospodarka energetyczna.

Językoznawstwo. Słowniki językowe.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: