AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (3 semestry) i niestacjonarnym (4 semestry) w ramach specjalności:

Program studiów i związany z nim profil kształcenia magistrów wszystkich specjalności kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odpowiada w pełni standardom nauczania.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: