AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia (inżynierskie)

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (7 semestrów) i niestacjonarnym (8 semestrów).

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Ponadto nabywa umiejętności w zakresie: rozwiązywania zagadnień problemowych za pomocą metod i technik inżynierskich; projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych; projektowania systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu i logistyki. Jest on przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w przemyśle wydobywczym, również z uwzględnieniem oddziaływania tych procesów na środowisko, organizowania i zarządzania personelem.

Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odpowiada w pełni standardom nauczania.All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: