AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria produkcji - studia III stopnia (doktoranckie)

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Inżynieria produkcji

w zakresie:

  • wybrane zagadnienia inżynierii procesów,
  • zarządzanie wiedzą produkcyjną,
  • systemy wspomagania decyzji,
  • prognozowanie w przedsiębiorstwie,
  • logistyka w przedsiębiorstwie,
  • modelowanie i symulacja w inżynierii produkcji,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie projektami,
  • kształtowanie środowiska pracy.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: