AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii


Celem specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności na temat projektowania i obsługi instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii funkcjonujących na rynku energii.

Umiejętności
Absolwent jest specjalistą w zakresie odnawialnych zasobów energii. Posiada wiedzę z zakresu stosowanych w OZE technologii i systemów, aspektów ekonomicznych oraz możliwości finansowania. Potrafi projektować systemy fotowoltaiczne, wiatrowe i grzewcze wykorzystujące OZE.

Zatrudnienie
Studia umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w:
  • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem instalacji wytwarzających energię z OZE,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych,
  • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • zakresie wykonywania audytów energetycznych.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: