AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Monitoring w inżynierii środowiska


Monitoring środowiska łączy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych z elementami metrologii i pomiarów oraz analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Ważnym elementem monitorowania procesów są możliwości automatyzacji pomiarów oraz interpretacji rejestrowanych danych, w tym sygnalizacji stanów krytycznych (alarmowych i awaryjnych) oraz wizualizacji, a także archiwizacji danych w systemach pomiarów i monitorowania.

Umiejętności
Absolwent specjalności "Monitoring w inżynierii środowiska" nabywa umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia pomiarów i planowania eksperymentów oraz interpretacji danych pomiarowych uzyskanych w warunkach prowadzonych badań laboratoryjnych, eksperymentów poligonowych oraz systemów monitorowania parametrów. Posiada umiejętności w zakresie projektowania oraz posługiwania się narzędziami informacji przestrzennej, a także graficznego przetwarzania i prezentacji danych. Ponadto jest przygotowany do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu oraz rozwiązywaniu zagadnień z zakresu inżynierii środowiska oraz monitorowania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby wraz z elementami wnioskowania statystycznego dla oceny stanu środowiska w rozwoju cywilizacji.

Zatrudnienie
Specjalista z tego zakresu jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) lub do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, projektowych i doradczych oraz administracyjnych i gospodarczych, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu nabytych przez absolwenta umiejętności. Zakres ten jest obszerny bo obejmuje nowoczesne technologie informatyczne, metody monitorowania zanieczyszczeń a także ocenę stanu środowiska.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: