AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie)

Inżynieria środowiska

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (3 semestry) i niestacjonarnym (4 semestry) w ramach specjalności:

Sylwetka absolwenta i wynikający z niej profil kształcenia w/w specjalności dopasowane są do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Szczególnie cenną i charakterystyczną cechą studiowania na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH - od początku jego istnienia - jest wyróżniający się zakres przedmiotów podstawowych oraz interdyscyplinarność kształcenia.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: