AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria środowiska - studia I stopnia (inżynierskie)

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (7 semestrów) i niestacjonarnym (8 semestrów).

Absolwent posiada wiedzę z zakresu wentylacji i klimatyzacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, działań związanych z gospodarką odpadami w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku, z zakresu przekształcania powierzchni terenu i przywracania stosunków wodnych. Może on pracować w zakładach przemysłowych, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń oraz w zakładach zajmujących się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Absolwent jest przygotowany do zarządzania gospodarką odpadami w zakładach przemysłowych i na szczeblach administracji samorządowej lub rządowej, do pracy w instytucjach nadzoru środowiska oraz w laboratoriach i instytucjach naukowych.

Sylwetka absolwenta i wynikający z niej profil kształcenia dopasowane są do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Szczególnie cenną i charakterystyczną cechą studiowania na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH - od początku jego istnienia - jest wyróżniający się zakres przedmiotów podstawowych oraz interdyscyplinarność kształcenia.All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: