AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria środowiska - studia III stopnia (doktoranckie)

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Inżynieria środowiska

w zakresie:

  • gospodarka odpadami,
  • rewitalizacja terenów przemysłowych,
  • wentylacja i klimatyzacja,
  • oddziaływanie przemysłu na środowisko i jego monitoring.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: