AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie)

Górnictwo i geologia

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (3 semestry) i niestacjonarnym (4 semestry) w ramach specjalności:

Program studiów i związany z nim profil kształcenia magistrów wszystkich specjalności kierunku Górnictwo i geologia odpowiada w pełni standardom nauczania, spełnia rygorystyczne kryteria stawiane absolwentom zatrudnianym w różnych gałęziach gospodarki związanych z górnictwem kopalin stałych, uwzględniając przy tym aktualne wymagania rynku pracy oraz wymogi Wyższego Urzędu Górniczego umożliwiające uzyskanie uprawnień zawodowych dozoru ruchu zakładów górniczych.

Studia II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia prowadzone są również w języku angielskim - czytaj więcej.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: