AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Górnictwo i geologia - studia I stopnia (inżynierskie)

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (7 semestrów) i niestacjonarnym (8 semestrów).

Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk matematyczno-technicznych, nauk o ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, szeroko rozumianych technik i technologii eksploatacji i przeróbki kopalin stałych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji, posiada umiejętności menedżerskie i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Może się ubiegać o zatrudnienie w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, biurach projektów, instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów kierunku Górnictwo i geologia odpowiada w pełni standardom nauczania, spełnia rygorystyczne kryteria stawiane absolwentom zatrudnianym w różnych gałęziach gospodarki związanych z górnictwem kopalin stałych, uwzględniając przy tym aktualne wymagania rynku pracy oraz wymogi Wyższego Urzędu Górniczego umożliwiające uzyskanie uprawnień zawodowych dozoru ruchu zakładów górniczych.All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: