AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie)

Budownictwo

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (3 semestry) i niestacjonarnym (4 semestry) w ramach specjalności: Sylwetka absolwenta i wynikający z niej profil kształcenia w/w specjalności dopasowana jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Szczególnie cenną i charakterystyczną cechą studiowania na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH - od początku jego istnienia - jest wyróżniający się zakres przedmiotów podstawowych oraz interdyscyplinarność kształcenia. Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów oraz magistrów wszystkich specjalności kierunku Budownictwo odpowiada w pełni standardom nauczania.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: