AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Budownictwo - studia I stopnia (inżynierskie)

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (7 semestrów) i niestacjonarnym (8 semestrów).

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa i projektowania typowych obiektów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych z możliwością kierowania pracami geotechnicznymi przy budowlach naziemnych (takich jak: zapory, trasy komunikacyjne i handlowe) oraz budowlach podziemnych (takich jak: metro, tunele, podziemne ciągi komunikacyjne, podziemne garaże itp.) oraz przedsiębiorstwach związanych z renowacją i modernizacją obiektów budowlanych.

Sylwetka absolwenta i wynikający z niej profil kształcenia dopasowana jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Szczególnie cenną i charakterystyczną cechą studiowania na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH - od początku jego istnienia - jest wyróżniający się zakres przedmiotów podstawowych oraz interdyscyplinarność kształcenia. Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów oraz magistrów kierunku Budownictwo odpowiada w pełni standardom nauczania.All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: