AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Budownictwo - studia III stopnia (doktoranckie)

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Budownictwo

w zakresie:

  • wymagania podstawowe i użytkowe dotyczące obiektów budowlanych,
  • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe obiektów budowlanych technologia i organizacja robót budowlanych,
  • geotechnika w budownictwie,
  • zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: