AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Przeróbka surowców mineralnych

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, w szczególności do pracowników zakładów wzbogacania surowców, pracowników biur projektowych i konstrukcyjnych, jednostek naukowo-badawczych oraz firm dostarczających rozwiązania technologie i urządzenia do wzbogacania surowców.
Program studiów obejmuje opis operacji podstawowych stosowanych w przeróbce surowców i odpadów, układy technologiczne wzbogacania surowców (węgiel, rudy metali), ocenę i optymalizację procesów technologicznych. Studia obejmują wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia terenowe (zajęcia w zakładach wzbogacania węgla, rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych).

Program studiów podyplomowych:

 • Podstawy mineralogii i geologii inżynierskiej. Metody oceny jakościowej surowców
 • Gospodarka surowcami mineralnymi i odpadami
 • Rozdrabnianie i klasyfikacja
 • Fizyczne metody wzbogacania
 • Flotacja
 • Gospodarka wodno-mułowa, zagospodarowanie odpadów
 • Podstawy metalurgii (w tym hydrometalurgia)
 • Chemiczne i biologiczne metody wzbogacania
 • Automatyzacja, kontrola i modelowanie procesów przeróbczych, kontrola jakości i ocena procesów technologicznych
 • Technologie wzbogacania surowców, czyste technologie węglowe
 • Projektowanie i ekonomika procesów wzbogacania
 • Warsztaty terenowe – zajęcia w zakładach wzbogacania węgla, rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych
 • Seminarium dyplomowe oraz praca kontrolna

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wzbogacania surowców obejmującą identyfikację właściwości minerałów, procesów separacji, procesów pomocniczych, projektowania i optymalizacji technologii przeróbki. Ukończenie studiów podyplomowych zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czas trwania:

2 semestry (od 1 X 2018 r. do 30 VI 2019 r. )

Termin zgłoszeń:

do 30 X 2018 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie,
 • Karta zgłoszenia
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów.

Formularze do pobrania na stronie http://www.kisips.agh.edu.pl/

Tryb zgłoszeń:

Pisemne lub osobiste

Liczba miejsc:

30

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 15

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Anna Wołek
tel. 12 617 35 06
e-mail: wolek@agh.edu.pl

Opłaty:

4 300 zł

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 15
e-mail: wolek@agh.edu.pl

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Barbara Tora

Osoby do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Barbara Tora
Anna Wołek
e-mail: wolek@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: