AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Pozyskiwanie i utylizacja metanu

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie specjalistów w zakresie technologii pozyskania i utylizacji metanu z pokładów węgla.

Program studiów podyplomowych:

 • Węgiel i jego własności
 • Zagrożenie metanowe w kopalniach
 • Wentylacja kopalń
 • Odmetanowanie kopalń
 • Przetwarzanie gazu z odmetanowania
 • Regulacje prawne związane z utylizacją metanu
 • Utylizacja metanu z odmetanowania
 • Instalacje do utylizacji metanu z odmetanowania
 • Utylizacja metanu z powietrza kopalnianego
 • Urządzenia do utylizacji metanu
 • Magazynowanie metanu
 • Projekt utylizacji metanu z pokładów węgla – praca końcowa

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, firm budujących i eksploatujących instalacje gazowe, kadry zawodowej kopalń, służb inwestycyjnych i energetycznych kopalń posiadających koncesje na wydobycie węgla.
Efektem kształcenia będzie pozyskanie wiedzy w zakresie utylizacji metanu z pokładów węgla kamiennego, a także zdobycie umiejętności z zakresu analizowania, projektowania i oceny ekonomicznej procesów energetycznych wykorzystujących metan.
Ukończenie z wynikiem pozytywnym studiów podyplomowych ułatwi poszukiwanie i uzyskanie pracy w kopalniach węgla kamiennego, przedsiębiorstwach energetycznych i gazowniczych.

Czas trwania:

2 semestry

Termin zgłoszeń:

od 1 VIII do 1 X 2015 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • kwestionariusz osobowy
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych technicznychOdpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kopia dyplomu

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc:

25

Miejsce zgłoszeń:

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju
ul. 1 Maja 61, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Dziekanat Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju
tel.: 32 476 48 57, 475 32 10)

Opłaty:

4 000 zł

Informacje dodatkowe:

Zjazdy odbywać się będą dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela).

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Kierownik i osoba do kontaktu:

dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. nadzw. AGH

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: