AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Studia realizowane są w systemie studiów niestacjonarnych. Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych – AutoCAD, Photoshop, Corel Draw, Blender, Flash MX, HTML. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z problemami dotyczącymi modelowania geometrycznego z użyciem programu AutoCAD oraz innych programów do modelowania i renderingu, np. Blender, a także z zastosowaniem AutoCADa do projektowania architektonicznego, z podstawami tworzenia stron internetowych i animacji (HTML, Flash MX), ze specyfiką grafiki rastrowej z użyciem programu GIMP i Photoshop oraz grafiki wektorowej (Corel Draw). Program zastosowań praktycznych uzupełniony jest o elementy programowania w nowoczesnym języku skryptowym Python. Elementy programowania obejmują także swym zakresem podstawy przetwarzania obrazów i proste zastosowania webowe. Zagadnienia technik poligraficznych obejmują elementy poligrafii i elementy projektowania graficznego. Komputerowe programy graficzne i fundamentalne zagadnienia związane z DTP (desktop publishing): modele barw, rozdzielczość, rastry, profile barwne, „nadlewki”, znaczniki, formaty graficzne itd. Podstawowe informacje nt. najbardziej popularnych techniku druku (druk offsetowy, sitodruk, druk atramentowy, druk cyfrowy) oraz introligatorstwo i procesy wykończeniowe. Elementy projektowania graficznego zawierają ponadto zagadnienia związane z edycją obrazów cyfrowych i typografią. Studia prowadzone są przez osoby specjalizujące się w zakresie nauczanych programów komputerowych. Elementy teoretyczne realizowane są poprzez praktyczne ćwiczenia na konkretnych przykładach i zadaniach.

Program studiów podyplomowych:

 • Modelowanie geometryczne – konstrukcje 2D i 3D, rendering, animacja (AutoCAD, Cabrii, Blender)
 • Elementy programowania – (Python, JavaScript, PHP)
 • Projektowanie stron internetowych – (HTML, Flash MX, CSS)
 • Podstawy projektowania artystyczno-graficznego - zastosowania użytkowe (Photoshop, GIMP, Corel Draw)
 • Rysunek architektoniczno-budowlany – elementy projektowania architektonicznego, zastosowania w architekturze wnętrz (AutoCAD)
 • Podstawy technik poligraficznych - praca z obrazem i tekstem w oparciu o programy graficzne z pakietu Adobe CS Design Standard: Photoshop (grafika rastrowa/bitmapowa), Illustrator grafika obiektowa (wektorowa), InDesign (program typu „page layout”), Acrobat (dokumenty PDF).

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zapewniają one:

 • zdobycie umiejętności pracy w programach graficznych oraz projektowania stron internetowych;
 • poznanie zasad projektowania graficznego i architektonicznego;
 • nabycie praktyki w zastosowaniach programów graficznych;
 • zapoznanie się z elementami programowania;
 • zdobycie umiejętności z zakresu projektowania i wykonania wg. projektu typowego layoutu, opracowania materiału graficznego i tekstowego oraz tworzenia poprawnych plików do druku (PDF).

Czas trwania:

2 semestry (rozpoczęcie: październik 2016r.)

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 25 VII 2016 r. oraz od 1 do 20 IX 2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona notarialnie kserokopia ukończenia studiów wyższych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy.
Dodatkowo: ankieta kwalifikacyjna

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc:

40

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 127

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Mariola Andrusikiewicz, mgr inż. Anna Pokladko (tel.: 12 617 21 91)

Opłaty:

4.000 zł

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00 (zjazdy co dwa tygodnie).

Program przewiduje 250 godzin dydaktycznych.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 127
tel.: 12 617 21 91
fax: 12 617 20 59
e-mail: katgeom@agh.edu.pl
http://www.kgbig.agh.edu.pl

Kierownik:

dr inż. arch. Tomasz Wieja

Osoba do kontaktu:

mgr Mariola Andrusikiewicz, mgr inż. Anna Pokladko
tel.: 12 617 21 91
e-mail: katgeom@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: