AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Gospodarka odpadami

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w warunkach gospodarki rynkowej, a także do zmian w stosowanych technologiach oraz w sytuacji wdrażania przepisów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Studia trwają dwa semestry, obejmują około 170 godzin. Rozpoczęcie zajęć odbędzie się w październiku 2014 r. Pierwszy semestr jest poświęcony polityce ekologicznej państwa, podstawom prawnym, kompleksowemu rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami, zajęciom w terenie; semestr drugi obejmuje szczegółową problematykę produkcji odpadów stałych i płynnych, odpady niebezpieczne, systemy gospodarki odpadami, opracowania statystyczne, edukację ekologiczną, regionalną gospodarkę odpadami, zagadnienia projektowe, dokumentacyjne, seminarium dyplomowe.

Program studiów podyplomowych:

 • Polityka ekologiczna państwa w zakresie gospodarki odpadami
 • Podstawy prawne gospodarki odpadami
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami
 • Problemy produkcji odpadów stałych i płynnych, odpady niebezpieczne
 • Projektowanie systemów utylizacji odpadów
 • Składowanie i zagospodarowanie odpadów pod ziemią
 • Czystsza produkcja
 • Opracowanie i przetwarzanie wyników badań
 • Edukacja ekologiczna
 • Regionalna gospodarka odpadami
 • Projektowanie systemów gospodarki odpadami
 • Zajęcia fakultatywne
 • Warsztaty terenowe
 • Seminarium dyplomowe / praca kontrolna

Sylwetka absolwenta:

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, w szczególności dla nauczycieli, pracowników samorządów terytorialnych, pracowników służb miejskich i komunalnych.
Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną dotyczącą gospodarowania odpadami, a także praktyczne umiejętności projektowania systemów utylizacji odpadów zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej. Ukończenie studiów podyplomowych w racjonalnej gospodarki odpadami zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Czas trwania:

2 semestry (od X 2014 r. do IX 2015 r.)

Termin zgłoszeń:

od 1 do 30 IX 2014 r.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona zgodność z oryginałem).

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

50

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 2 lub 16

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Dariusz Szlachetka, tel.: 12 617 21 40
dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. AGH, tel.: 12 617 21 78

Opłaty:

3 400 zł

Informacje dodatkowe:

Zjazdy będą odbywać się w weekendy (sobota, niedziela) co dwa lub co trzy tygodnie.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 2 i 16
tel.: 12 617 21 40, 12 617 21 78
e-mail: sobczyk@agh.edu.pl

Kierownik:

dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. AGH
tel.: 12 617 21 78

Osoba do kontaktu:

Dariusz Szlachetka
tel.: 12 617 21 40

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: