AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

 


Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Artura Dyczko

2018-10-09

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18.10.2018 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-3/A-4, sala nr 101 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:


mgra inż. Artura Dyczko

Temat rozprawy:
„Metodyka oceny wpływu zanieczyszczenia urobku na efektywność procesu produkcji węgla kamiennego na przykładzie LW Bogdanka S.A.”

Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Magda

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa - Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Herbert Wirth, prof. PWr. - Politechnika Wrocławska, Wrocław

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: