AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

 

Inauguracja projektu MIREU – Horyzont 2020

2018-02-06

W dniach 9-10.01.2018 roku, w siedzibie GTK (Fińska Służba Geologiczna) w Espoo miała miejsce inauguracja (Kick-off Meeting) międzynarodowego projektu MIREU – Mining and Metallurgy Regions of EU (Górnicze i metalurgiczne regiony Unii Europejskiej) w ramach programu badawczego Horyzont 2020. Spotkanie rozpoczęło się od krótkich przemówień m.in.: Dyrektora ds. Nauki i Innowacji GTK, Minister ds. Polityki Pracy i Gospodarki Finlandii, regionalnych przedstawicieli rządowych oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej DG GROW Milana Grohola. Milan Grohol kilkukrotnie podkreślał, że projekt MIREU jest dla Unii Europejskiej projektem strategicznym, a jego efekty będą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju górnictwa w Europie.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii jest partnerem projektu MIREU. Podczas kick-off meeting reprezentowany był przez: prof. dr hab. inż. Marka Całę, dr hab. inż. Annę Ostręga, prof. nadzw. oraz dr inż. Andrzeja Biessikirskiego. Profesor Marek Cała dokonał krótkiej prezentacji Wydziału GiG w kontekście doświadczeń nawiązujących do tematyki projektu MIREU, przedstawił oczekiwania z trzyletniej współpracy jaka jest przed nami oraz zaprezentował zespół projektowy. Anna Ostręga – lider WP3 Framework conditions for mineral raw materials exploitation, przedstawiła plan i harmonogram pracy na 3 lata.

Kick-off-meeting był także okazją do poznania się partnerów projektu, którzy reprezentują 29 instytucji z 15 krajów.

Nadzór nad realizacją projektu z ramienia WGiG sprawuje prof. dr hab. inż. Marek Cała, a kierownikiem jest dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. nadzw. Profesor Cała jest także członkiem Komitetu Sterującego (Steering Committee) oraz Zgromadzenia Ogólnego (General Assembly) – organu decyzyjnego i pojednawczego konsorcjum Projektu MIREU. Ponadto ze strony WGiG w realizację projektu zaangażowani są: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, dr inż. Andrzej Biessikirski oraz mgr inż. Zuzanna Łacny.

Więcej informacji o projekcie: www.mireu.eu.


Fot. 1. Konsorcjum Projektu MIREU


Fot. 2. Komitet Sterujący Projektu MIREU

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: