AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

 


Spotkanie informacyjne w sprawie projektu „KOMPETENTNY STUDENT NA RYNKU PRACY”

2018-01-03

W dniu 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie projektu:

„KOMPETENTNY STUDENT NA RYNKU PRACY”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i projektowych poprzez prowadzenie certyfikowanych szkoleń z programów platformy Autodesk, zajęć warsztatowych i dodatkowych spotkań z pracodawcami.

Projekt skierowany jest do studentów II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH (obecnie studentów 7 semestru, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach II stopnia) kierunków Inżynieria środowiska i Budownictwo przed wkroczeniem w życie zawodowe.

Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia projektu i warunki jakie należy spełnić, aby móc do niego przystąpić. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00 w sali 101 pawilon A3/A4.


Zespól koordynujący

KOMPETENTNY STUDENT NA RYNKU PRACY

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: