AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

 


Zaproszenie do udziału w ósmej edycji Programu Adapter!

2017-11-02

W roku akademickim 2017/18 uruchomiona została kolejna edycja Programu adaptacyjnego ADAPTER, który od siedmiu lat jest wsparciem studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w nowym dla nich środowisku społeczności akademickiej.

Programu jest realizowany w dwóch niezależnych od siebie formach pomocy i wsparcia: cyklu warsztatów dotyczących efektywnego wykorzystania czasu dla poprawy wyników w nauce, samodyscypliny i życia studenckiego oraz indywidualnych spotkaniach ze specjalistami w Punkcie Konsultacyjnym w celu postawienia precyzyjnej diagnozy z zakresu m. in.trudności adaptacyjnych, zagadnień związanych z depresją oraz poszukiwaniem motywacji.

Maksymalna liczba uczestników warsztatu to 25 osób, a potwierdzeniem udziału jest certyfikat podpisany przez upoważnione do tego osoby. Decyzją Prorektora ds. Kształcenia AGH prof. dr hab. inż. Wojciecha Łużnego certyfikat powinien być traktowany, jako dokument usprawiedliwiający nieobecność studenta na zajęciach odbywających się równolegle ze spotkaniami w ramach Programu.

Harmonogram warsztatów 2017/2018 – semestr letni

  1. Zarządzanie czasem i finansami w życiu studenckim - 25.10.2017 g. 16.00–20.30 sala w DS Olimp
  2. Trening asertywności - 28.11.2017 g. 16.00–20.30 sala w DS Olimp
  3. Umiejętność efektywnego uczenia się - 29.11.2017 g. 16.00–20.30 sala w DS Olimp
  4. Misja "Relaks" – warsztaty antystresowe - 6.12.2017 g. 16.00–20.30 sala w DS Olimp
  5. Warsztat rozwoju osobistego – pokonywanie trudności życiowych - 9.12.2017 g. 10.00–17.00 sala w DS Olimp
  6. Umiejętność efektywnego uczenia się - 17.01.2018 g. 16.00–20.30 sala w DS Olimp
  7. "Wysłuchaj mnie!" – wystąpienia publiczne w małym gronie słuchaczy - 25.01.2018 g. 16.00–20.30 sala w DS Olimp

Zapisy na warsztaty:

  • osobiście (pawilon C-1, pok. 110)
  • telefonicznie: 12 617 49 75
  • mailowo: adapter@agh.edu.pl

W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, wydział, rok studiów oraz temat warsztatu.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: