AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Zasady rekrutacji

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 reguluje Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 (dodatkowe informacje: uchwała nr 7/2017, uchwała nr 8/2017 oraz uchwała nr 67/2017).

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

Warunki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii w roku akademickim 2018/19 - czytaj tutaj

Przewodnik "Krok po kroku" przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Procedura egzaminu wstępnego obowiązująca na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii znajduje się TUTAJ.

Aktualne zestawy pytań egzaminu - zobacz tutaj.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: