AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym


Student II stopnia studiów otrzymuje poszerzoną wiedzę inżynierską w zakresie inżynierii produkcji, szczególnie w przemyśle wydobywczym oraz z zakresu organizacji i zarządzania, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, transferu technologii i innowacyjności.

Umiejętności
Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach, szczególnie w przemyśle wydobywczym, podejmowania inicjatyw innowacyjnych, do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami działalności twórczej, organizowania i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji w przemyśle.
Absolwent powinien być przygotowany da współpracy z ludźmi i do kierowania zespołami oraz zarządzania procesami, personelem i innymi zasobami przedsiębiorstwa.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) lub pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, a także w jednostkach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych i jednostkach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: