AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Zagospodarowanie surowców i odpadów


Studia na tej specjalności dotyczą szeroko pojętej problematyki gospodarki odpadami. Podstawy stanowią przedmioty pozwalające ocenić właściwości odpadów, ich cechy użyteczne, wpływ na środowisko.
Szczegółowo omawiane są podstawy prawne gospodarki odpadami (prawo krajowe, unijne, przykłady spoza Europy), aspekty ekonomiczne, zarządzanie lokalne i regionalne. Z uwagi na wpływ odpadów na środowisko studenci zapoznają się z problematyką ochrony atmosfery, wód i środowiska geologicznego, z metodami ich monitoringu.

Umiejętności
Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną poszczególnych elementów środowiska, gospodarką odpadami. Przygotowani są do projektowania, budowy, eksploatacji, zamykania i rekultywacji składowisk (także podziemnych) odpadów stałych (przemysłowych i komunalnych, w tym niebezpiecznych) oraz oceny wpływu tych działań na środowisko.

Zatrudnienie
Absolwenci mogą kierować przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, mają przygotowanie do zarządzania gospodarką odpadami w zakładzie przemysłowym i na szczeblach administracji samorządowej lub rządowej, do pracy w instytucjach nadzoru środowiska oraz w specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowych.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: