AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa


Słuchacz tej specjalności nabywa wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapoznaje się z problemami związanymi z ochroną atmosfery, a także oczyszczaniem powietrza i gazów toksycznych.

Umiejętności
Absolwent jest specjalistą w zakresie wentylacji, posiada umiejętności monitoringu i oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza. Zna uwarunkowania prawne ochrony wód i atmosfery. Nabyta wiedza predysponuje absolwenta do projektowania i instalowania układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, itp.

Zatrudnienie
Absolwent może pracować w zakładach przemysłowych, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń oraz w zakładach zajmujących się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Może znaleźć również zatrudnienie w sektorze usługowym, związanym z projektowaniem i konserwacją urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: