AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie


Od dłuższego czasu obserwuje się rosnące zainteresowanie dziedziną budownictwa, związaną z rozwojem nowoczesnych konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Przemysł, jak i nauka coraz częściej poszukują specjalistycznie wykształconych ludzi, którzy łączą umiejętności zawodowe z kompetencjami społecznymi, potrzebnymi do realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanym. Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nowoczesnych konstrukcji budowlanych uruchomiono niniejszą specjalność.

Umiejętności
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi. Uzyskane wykształcenie, które uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, daje podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, w przemyśle materiałów budowlanych, w biurach projektowych jak również w jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Zatrudnienie
Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonawczych, organizacjach zarządzających przedsięwzięciami budowlanymi, w biurach projektowych oraz jednostkach o profilu badawczo-rozwojowym. Absolwent tej specjalności uzyskuje również podstawę do ubiegania się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: