AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

 

Specjalność: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych


Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych wymaga specjalistycznie wykształconej kadry, która posiada umiejętności menedżerskie, potrzebne do zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, oraz solidną wiedzę w zakresie budownictwa. Absolwent tej specjalności uzyskuje wszechstronne przygotowanie w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz zarządzania informacją o obiektach budowlanych.

Umiejętności
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych wspomagających zarządzanie w budownictwie. Ponadto absolwent uzyskuje innowacyjną wiedzę i umiejętności w zakresie: organizacji złożonych procesów produkcyjno-budowlanych; metod zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju; zarządzania informacją o obiektach budowlanych. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania złożonych problemów organizacyjnych, technologicznych i projektowych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego; organizacjach zarządzających przedsięwzięciami budowlanymi; w przemyśle materiałów budowlanych; w biurach projektowych; w jednostkach administracji państwowej i samorządowej jak również w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Uzyskane wykształcenie daje podstawę do zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, nadzorowania inwestycji, przygotowywania ofert, umów i rozliczeń oraz doradztwa technicznego i organizacyjnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: