AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Studia na kierunku Górnictwo i geologia

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii prowadzi między innymi studia o kierunku Górnictwo i geologia. Studia te są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jako:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

  Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk matematyczno-technicznych, nauk o ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, szeroko rozumianych technik i technologii eksploatacji i przeróbki kopalin stałych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji, posiada umiejętności menedżerskie i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Może się ubiegać o zatrudnienie w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, biurach projektów, instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

 • studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii prowadzi również w dziedzinie nauk technicznych w dyscypinie Górnictwo i geologia inżynierska studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie:

 • budownictwo górnicze,
 • technika podziemnej eksploatacji złóż,
 • technika odkrywkowej eksploatacji złóż,
 • aerologia górnicza,
 • przeróbka surowców mineralnych,
 • geomechanika górnicza,
 • ekonomika, organizacja i zarządzanie.

W ofercie studiów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii znaleźć można również różnorodne studia podyplomowe. Ze szczegółami oferty można zapoznać się TUTAJ.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: