AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Controlling procesów produkcyjnych


Student II stopnia studiów na specjalności Controlling procesów produkcyjnych otrzymuje poszerzoną wiedzę inżynierską w zakresie zarządzania procesami technicznymi w świetle ich ekonomicznej opłacalności. W trakcie studiów przekazywane są niezbędne zagadnienia w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, wspomaganej przez systemy informacyjne w zarządzaniu. Wskazywane są kierunki realizacji funkcji planowania, budżetowania, kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Praktyczne wykorzystanie przekazywanych treści znajduje odzwierciedlenie w pracy z systemami informatycznymi wspomagającymi controlling produkcji, zwłaszcza systemami analiz wielowymiarowych klasy BI (Bussiness Inteligence).

Umiejętności
Absolwent specjalności Controlling procesów produkcyjnych powinien rozumieć procesy techniczne zachodzące w przedsiębiorstwie, których optymalizacja jest warunkowana względami ekonomicznymi. Jego zachowania są zgodne z koncepcją „działaj jak inżynier, ale myśl jak finansista”. Docelowo, absolwent ma podstawy do zarządzania i bycia menadżerem produkcji w przedsiębiorstwie, z jednoczesnym poczuciem silnej świadomości ekonomicznych zależności pomiędzy otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym systemów produkcyjnych.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym problemy dotyczące efektywnej działalności wymuszają sprawność organizacyjną i zarządczą procesów produkcyjnych, stale dopasowywanych do zmiennych warunków zewnętrznych. Specjaliści controllingu produkcji są łącznikiem pomiędzy kadrą zarządzającą a zarządem przedsiębiorstwa, a także organem inicjującym podejmowanie działań korygujących, mających na celu zapewnienie realizacji zadań i celów zarówno finansowych jak i niefinansowych.
Absolwent, w przypadku podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) i dalszego rozwoju naukowego jest przygotowany do pogłębiania wiedzy o procesach decyzyjnych w produkcji w świetle zrównoważonych koncepcji opartych na maksymalizacji efektywności finansowych i niefinansowych.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: