AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Konkurs wiedzy o wydziale

Witamy na stronie konkursu wiedzy o ofercie studiów, infrastrukturze i potencjale naukowo-badawczym Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH adresowanym do uczniów klas maturalnych szkół średnich zainteresowanych studiowaniem na naszym wydziale.

Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na zamieszczone poniżej 10 pytań konkursowych, zaznaczając w każdym pytaniu jedną prawidłową odpowiedź. Informacje potrzebne do udzielenia prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursu można znaleźć na różnych podstronach naszego serwisu internetowego. Po uzyskaniu informacji o prawidłowości udzielonych odpowiedzi trzeba dokonać rejestracji wypełniając wyświetlony po udzieleniu 10 prawidłowych odpowiedzi formularz, do którego należy wpisać imię i nazwisko, nr pesel, adres e-mail, nazwę i adres szkoły oraz klasę, której jest się uczniem. Udzielić należy również zgody na przetwarzanie podanych danych w celach konkursowych. Jedna osoba może się zarejestrować w konkursie tylko raz.

Dla uczestników konkursu przewidziano upominki i cenne nagrody:

  • 3 notebooki zostaną rozlosowane wśród uczestników konkursu, którzy zostaną studentami naszego Wydziału dokonując wpisu na studia do 30 lipca 2015 r.,
  • 5 nagród w postaci pokrycia opłaty rekrutacyjnej zostanie rozlosowane wśród uczestników konkursu, którzy zarejestrują się w systemie rekrutacyjnym jako kandydaci na nasz Wydział do 10 lipca 2015 r.,
  • 50 pendrivów 4GB zostanie rozlosowane wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy do 4 maja 2015 r. prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania konkursu.

Szczegółowe zasady i terminy losowania nagród określa Regulamin konkursu: gif Regulamin konkursu

Pendrivy, refundacje opłaty rekrutacyjnej oraz notebooki zostały juz rozlosowane, a uczestnicy konkursu,do których uśmiechnęło się szczęście otrzymali na podany adres e-mail informacje o wylosowaniu upominku lub nagrody. Wręczenie notebooków odbyło się na inauguracji roku akademickiego. Dwa trafiły do studentów studiów stacjonarnych kierunku Budownictwo, a jeden do studenta kierunku Górnictwo i geoinżynieria. Konkurs dobiegł końca.

Ile różnych tytułów czasopism prenumeruje i udostępnia w czytelni własna biblioteka naszego Wydziału?
0-25
75-100
25-50
50-75

Sonda dynamiczna DPL, sonda wkręcana WST i sonda obrotowa FVT są aparaturą będącą na wyposażeniu:
Laboratorium Badań Geotechnicznych
Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich
Laboratorium do Badań Kotwi
Laboratorium Aerologii Górniczej

Który kierunek studiów na naszym Wydziale uzyskał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej najwyższą "wyróżniającą" ocenę jakości kształcenia?
Górnictwo i geologia
Budownictwo
Inżynieria środowiska
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na którym kierunku studiów na naszym Wydziale studiuje Paulina Maślanka - zdobywczyni tytułu Wicemiss Polski 2013 i tytułu Miss Internautów tego samego konkursu Miss Polski 2013?
Budownictwo
Inżynieria środowiska
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Górnictwo i geologia

Ile stanowisk komputerowych we własnych pracowniach komputerowych posiada nasz Wydział?
100-150
0-50
50-100
150-200

Ile wynosi w roku akademickim 2014/2015 maksymalna kwota comiesięcznego stypendium Rektora przyznawanego za osiągniętą wysoką średnią ocen w roku poprzednim:
250 zł
500 zł
670 zł
940 zł

Studenci naszego Wydziału dzięki jego uczestnictwu w programie licencyjnym Microsoft DreamSpark mogą w trakcie studiów:
Zakupić oprogramowanie firmy Microsoft z 80% rabatem studenckim
Jednorazowo bezpłatnie pobrać i zainstalować system operacyjny Windows na swoim komputerze
Korzystać bezpłatnie z oprogramowania firmy Microsoft wyłącznie pracowniach komputerowych Wydziału
Bezpłatnie pobrać i zainstalować, a później aktualizować do nowszych wersji system operacyjny Windows oraz wybrane inne programy firmy Microsoft

Na którym kierunku studiów w ramach specjalności Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa można zgłębić te tak istotne i popularne obecnie zagadnienia?
Budownictwo
Górnictwo i geologia
Inżynieria środowiska
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Członkowie którego studenckiego koła naukowego prowadzą profil naszego Wydziału na Facebooku i organizują od 2003 roku stoisko naszego Wydziału na Dniach Otwartych AGH?
Studenckiego Koła Naukowego "Filar"
Studenckiego Koła Naukowego "Skalnik"
Studenckiego Koła Naukowego "Zarządzanie"
Studenckiego Koła Naukowego "Budownictwa i Geomechaniki"

Studia na którym kierunku studiów na naszym Wydziale w rankingu kierunków studiów przygotowanym w 2014 roku przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i publikowanym corocznie w portalu Perspektywy uzyskały miano "Najlepsze studia w Polsce"?
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Budownictwo
Górnictwo i geologia

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: