AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Mapa serwisu

AKTUALNOŚCI
Aktualności Wydziału
Wszystkie tegoroczne aktualności Wydziału
Aktualności Dziekanatu ds. studiów stacjonarnych
Wszystkie tegoroczne aktualności Dziekanatu ds. studiów stacjonarnych
Aktualności Dziekanatu ds. studiów niestacjonarnych
Wszystkie tegoroczne aktualności Dziekanatu ds. studiów niestacjonarnych
Aktualności Dziekanatu ds. pomocy materialnej
Wszystkie tegoroczne aktualności Dziekanatu ds. pomocy materialnej
Wszystkie bieżące aktualności Wydziału
Aktualności Biblioteki Wydziału
WYDZIAŁ
O wydziale
Misja wydziału
Księga znaku wydziału
Władze wydziału
Rada Wydziału
Skład Rady Wydziału
Porządek obrad i protokoły posiedzeń Rady Wydziału
Wybrane uchwały Rady Wydziału
Kompetencje Rady Wydziału
Katedry wydziału
Biblioteka Wydziału
Aktualności Biblioteki Wydziału
Godziny otwarcia biblioteki
Zbiory biblioteki
Prenumeraty czasopism
Prezentacja czasopisma HARVARD BUSINESS REVIEW (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA (dwumiesięcznik)
Prezentacja czasopisma INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO (półrocznik)
Prezentacja czasopisma INŻYNIERIA MINERALNA (półrocznik)
Prezentacja czasopisma INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA (dwumiesięcznik)
Prezentacja czasopisma JOURNAL OF ECOLOGY AND HEALTH (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma KARBO (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma KOPALINY PODSTAWOWE I POSPOLITE GÓRNICTWA SKALNEGO (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma MARKETING W PRAKTYCE (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma MASZYNY GÓRNICZE (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma MATERIAŁY BUDOWLANE (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE (dwumiesięcznik)
Prezentacja czasopisma NOWOŚCI W ŚWIATOWEJ LITERATURZE GÓRNICZEJ (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma OCHRONA POWIETRZA I PROBLEMY ODPADÓW (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma OCHRONA ZABYTKÓW (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma ORGANIZACJA I KIEROWANIE (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma Organizacja i Zarządzanie (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma PC World (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma POLITYKA ENERGETYCZNA (półrocznik)
Prezentacja czasopisma POLSKI INSTALATOR (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma POLSKIE DROGI (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma PRACE NAUKOWE GiG (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma PRZEGLĄD KOMUNALNY (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma PRZEGLĄD BUDOWLANY (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma PRZEGLĄD GÓRNICZY (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma PRZEGLĄD ORGANIZACJI (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma PRZEGLĄD PODATKOWY (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma RACHUNKOWOŚĆ (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma RATOWNICTWO GÓRNICZE (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma RECYKLING (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma RENOWACJE I ZABYTKI (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma RUDY I METALE NIEŻELAZNE (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma RZECZPOSPOLITA (dziennik)
Prezentacja czasopisma SUROWCE I MASZYNY BUDOWLANE (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma ŚWIAT KAMIENIA (dwumiesięcznik)
Prezentacja czasopisma ŚWIAT NAUKI (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma WĘGIEL BRUNATNY (kwartalnik)
Prezentacja czasopisma WIADOMOŚCI GÓRNICZE (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma WIEDZA I ŻYCIE (miesięcznik)
Prezentacja czasopisma WUG - BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA ŚRODOWISKA W GÓRNICTWIE (miesięcznik)
Dane kontaktowe biblioteki
Infrastruktura Wydziału
Sale wykładowe Wydziału
Pracownie komputerowe Wydziału
Laboratoria dydaktyczne Wydziału
Laboratorium Aerologii Górniczej
Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie
Laboratorium Mechaniki Płynów
Laboratorium Analizy Chromatograficznej
Laboratorium Badań Geotechnicznych
Laboratorium Badań Środowiskowych
Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych
Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej
Laboratorium Odwadniania
Laboratorium Reologiczne
Laboratorium Rozdrabniania i Przesiewania
Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej
Laboratoria naukowe Wydziału
Certyfikowane Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich
Laboratorium Analizy Chromatograficznej
Laboratorium Badawcze w Pracowni Aerologii Górniczej
Laboratorium Badania Kotwi
Laboratorium Reologii Zawiesin
Laboratorium Badań Środowiskowych
Laboratorium Badań Geotechnicznych
Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych
Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej
Laboratorium Odwadniania
Laboratorium Rozdrabniania i Przesiewania
Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej
Wybrane akty prawne
Wydziałowe nagrody i wyróżnienia
Kryształowa Barbórka
Medal Bieniawskiego
Stypendium im. Prof. Pawińskiego
REKRUTACJA
Dlaczego studiować u nas
Oferta studiów
Studia na kierunku Górnictwo i geologia
Górnictwo i geologia - studia I stopnia (inżynierskie)
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie)
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie): Górnictwo podziemne
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie): Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie): Geomechanika i budownictwo podziemne
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie): Przeróbka surowców mineralnych
Górnictwo i geologia - studia III stopnia (doktoranckie)
Studia na kierunku Budownictwo
Budownictwo - studia I stopnia (inżynierskie)
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie)
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie): Geotechnika i budownictwo specjalne
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie): Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie): Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie): Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Budownictwo - studia III stopnia (doktoranckie)
Studia na kierunku Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska - studia I stopnia (inżynierskie)
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie)
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Monitoring w inżynierii środowiska
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii »
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Zagospodarowanie surowców i odpadów
Inżynieria środowiska - studia III stopnia (doktoranckie)
Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia (inżynierskie)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie)
Controlling produkcji »
Lean Manufacturing »
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy »
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie): Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie): Zarządzanie w inżynierii środowiska
Liczba miejsc
Liczba miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia
Liczba miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia
Liczba miejsc na studiach stacjonarnych III stopnia
Liczba miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia
Liczba miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia
Zasady rekrutacji
Terminy rekrutacji
Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia
Terminy rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
Terminy rekrutacji na studia stacjonarne III stopnia
Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia
Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
STUDIA
Kierunki studiów
Górnictwo i geologia
Górnictwo i geologia - studia I stopnia (inżynierskie)
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie)
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie): Górnictwo podziemne
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie): Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie): Geomechanika i budownictwo podziemne
Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie): Przeróbka surowców mineralnych
Górnictwo i geologia - studia III stopnia (doktoranckie)
Budownictwo
Budownictwo - studia I stopnia (inżynierskie)
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie)
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie): Geotechnika i budownictwo specjalne
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie): Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie): Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie): Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Budownictwo - studia III stopnia (doktoranckie)
Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska - studia I stopnia (inżynierskie)
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie)
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Monitoring w inżynierii środowiska
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii »
Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie): Zagospodarowanie surowców i odpadów
Inżynieria środowiska - studia III stopnia (doktoranckie)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia (inżynierskie)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie): Controlling procesów produkcyjnych
Lean Manufacturing »
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie): Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie): Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie): Zarządzanie w inżynierii środowiska
Inżynieria produkcji - studia III stopnia (doktoranckie)
Studia podyplomowe
Aerologia górnicza
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe
Eksploatacja ujęć wód podziemnych
Gospodarka odpadami
Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo podziemne
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych
Klimatyzacja kopalń
Klimatyzacja obiektow
Odpady w kopalniach
Pozyskiwanie i utylizacja metanu
Przeróbka surowców mineralnych
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Współczesne budownictwo drewniane
Zarządzanie i ekonomika w gospodarce surowcami mineralnymi
Jakość kształcenia
Zasady funkcjonowania Systemu
Pełnomocnik Dziekana i przedstawiciele ds. jakości
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego
Księga jakości kształcenia
Realizowane zadania Zespołów
Zalecenia Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Akredytacje i wyróżnienia kierunków na Wydziale
Działania podejmowane przez Zespoły
Wzory formularzy
Projekty dydaktyczne
Aktywność studencka
Gazeta Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii "Campus"
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Koła naukowe
Organizacje studenckie
BADANIA
Projekty badawcze
Projekty międzynarodowe
Projekty NCN
Projekty NCBiR
Baza laboratoryjna
Laboratoria naukowe
Certyfikowane Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich
Laboratorium Analizy Chromatograficznej
Laboratorium Badawcze w Pracowni Aerologii Górniczej
Laboratorium Badania Kotwi
Laboratorium Badań Geotechnicznych
Laboratorium Badań Pozniszczeniowych
Laboratorium Badań Środowiskowych
Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych
Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej
Laboratorium Odwadniania
Laboratorium Reologiczne
Laboratorium Rozdrabniania i Przesiewania
Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej
Przewody doktorskie i habilitacyjne
Przewody doktorskie
Przewody habilitacyjne
Konferencje naukowe
Oferta dla przemysłu
Publikacje pracowników Wydziału
Publikacje pracowników Wydziału: Monografie
Publikacje pracowników Wydziału: Książki
Publikacje pracowników Wydziału: Artykuły
Publikacje pracowników Wydziału: Monografie cd
Publikacje pracowników Wydziału: Ksiązki cd
Publikacje pracowników Wydziału: Artykuły cd
KONTAKT
Dane wydziału
Biuro Dziekana
Biuro finansowe
Dziekanat ds studiów
Administrator serwisu www
DZIEKANAT DS. STUDIÓW STACJONARNYCH
Aktualności Dziekanatu ds. studiów stacjonarnych
Kontakt i godziny przyjęć
Studia doktoranckie
FAQ- najczęstsze pytania
Komunikaty dla studentów
Numer konta do wpłat
Plany zajęć
Plany zajęć studiów stacjonarnych: Górnictwo i geologia
Plany zajęć studiów stacjonarnych: Budownictwo
Plany zajęć studiów stacjonarnych: Inżynieria środowiska
Plany zajęć studiów stacjonarnych: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Plany zajęć studiów stacjonarnych: Sale dydaktyczne
Praktyki studenckie
Ramowy plan praktyk
Organizacja praktyk
Realizacja praktyk
Akty prawne i dokumenty
Wyjazdy krajowe i zagraniczne
Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy: studia I stopnia
Egzamin dyplomowy: studia II stopnia
Rejestracja pracy
Dokumenty i formularze
DZIEKANAT DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
Aktualności Dziekanatu ds. studiów niestacjonarnych
Kontakt i godziny przyjęć
FAQ- najczęstsze pytania
Komunikaty dla studentów
Plany zajęć
Plany zajęć studiów niestacjonarnych: Górnictwo i geologia
Plany zajęć studiów niestacjonarnych: Budownictwo
Plany zajęć studiów niestacjonarnych: Inżynieria środowiska
Plany zajęć studiów niestacjonarnych: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Praktyki i wyjazdy studneckie
Ramowy plan praktyk
Organizacja praktyk
Realizacja praktyk
Akty prawne i dokumenty
Praktyki i wyjazdy zagraniczne
Opłaty za studia
Kalkulator odsetek
Wzory wpisów
Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy: studia I stopnia
Egzamin dyplomowy: studia II stopnia
Rejestracja pracy
Dokumenty i formularze
DZIEKANAT DS. POMOCY MATERIALNEJ
Aktualności Dziekanatu ds. pomocy materialnej
Kontakt i godziny przyjęć
FAQ- najczęstsze pytania
Komunikaty dla studentów
Formy pomocy materialnej
Pomoc materialna dla doktorantów
Wnioski i formularze
INNE
Informacje o cookies

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: