AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Dane wydziału

Adres

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Oddział w Krakowie
31-015 Kraków, ul. Pijarska 1
Wpłaty studentów studiów niestacjonarnych i inne płatności na rzecz wydziału
Nr rach.: 89 1240 4722 1111 0000 4855 9865
Wyłącznie wpłaty studentów studiów stacjonarnych
Nr rach.: 34 1240 2294 1111 0010 5517 0878

NIP

675-000-19-23

Fax

12-617-50-17

Poczta elektroniczna

e-mail: wgig@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: