AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Biuro finansowe

Pracownicy Działu finansowego


mgr Anna Klityńska
Rozliczenia finansowe umów zawartych z podmiotami gospodarczymi, projektów rozwojowych oraz projektów finansowanych ze środków zagranicznych, w tym z UE.
Pawilon A-4, parter, pokój nr 7
tel.: 12-617-46-08
e-mail: klityn@agh.edu.pl

mgr inż. Joanna Ranosz
Rozliczenia finansowe działalności dydaktycznej oraz kosztów wydziałowych.
Pawilon A-4, parter, pokój nr 8
tel.: 12-617-38-93
e-mail: joanna.tajdus@agh.edu.pl

mgr Magdalena Wojtowicz
Rozliczenia finansowe dotacji podmiotowej na działalność statutową oraz dotacji celowej w zakresie grantów dziekańskich.
Pawilon A-4, parter, pokój nr 7
tel.: 12-617-21-33
e-mail: mwojtow@agh.edu.pl

mgr Monika Woźniczka
Rozliczenia finansowe projektów badawczych, rozwojowych, celowych i strategicznych.
Pawilon A-4, parter, pokój nr 7
tel.: 12-617-21-33
e-mail: monika.wozniczka@agh.edu.pl

inż. Renata Kowal
Rozliczenia finansowe umów zawartych z podmiotami gospodarczymi poniżej kwoty 30 tys. zł. netto. oraz całościowe rozliczanie działalności naukowo-badawczej Wydziału.
A-4, parter, pok. nr 8
Tel. 12-617-38-93
e-mail: rekowal@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: