AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej

Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej jest jednym z laboratoriów naukowo-dydaktycznych Katedry Górnictwa Podziemnego. W laboratorium prowadzone są badania nad zjawiskami fizycznymi wykorzystywanymi w urządzeniach i instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz prowadzone są zajęcia dydaktyczne na kierunku Inżynieria Środowiska.

Wyposażenie laboratorium

W laboratorium znajduje się 12 stanowisk badawczych. Stanowiska wyposażone są w przyrządy i urządzenia pomiarowe takie jak: manometry cieczowe, przetworniki ciśnienia bezwzględnego, przetworniki różnicy ciśnień, mierniki temperatury i wilgotności powietrza, termoanemometry, anemometry skrzydełkowe, itp..

Działalność dydaktyczna

W laboratorium prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków Inżynieria Środowiska z przedmiotów takich jak: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń, Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, Oczyszczanie powietrza. Studenci mają możliwość praktycznego poznania urządzeń, przyrządów pomiarowych oraz technik pomiarowych wykorzystywanych w wentylacji i klimatyzacji.


Opiekun laboratorium:
dr hab. inż. Dariusz Obracaj
e-mail: obracaj@agh.edu.pl

Możliwości badawcze

 • wyznaczania charakterystyk wentylatorów kanałowych,
 • wyznaczania charakterystyk przepływowych przepustnic kanałowych,
 • wyznaczania charakterystyk nagrzewnic kanałowych,
 • wyznaczania parametrów strumieni nawiewnych,
 • badanie nawiewników,
 • badania wymiany masy i energii pomiędzy wodą a powietrzem,
 • badania osuszania sorpcyjnego powietrza,
 • badania adsorpcji wilgoci na materiałach higroskopijnych,
 • określanie sprawności urządzeń do odzysku ciepła,
 • badania zmian parametrów powietrza w centrali klimatyzacyjnej,
 • regulacja i bilans rozpływu powietrza w instalacji klimatyzacyjnej dwuprzewodowej,
 • badania wymiany ciepła w klimakonwektorach,
 • określanie zanieczyszczeń powietrza za pomocą analizatora cząstek stałych.

Oferta usługowa:

Badania i wyznaczenie charakterystyk elementów instalacji wentylacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: