AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Rozdrabniania i Przesiewania

Laboratorium Rozdrabniania i Przesiewania jest jednym z laboratoriów naukowo-badawczych Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH służącym do rozdrabniania i klasyfikacji surowców mineralnych oraz odpadów.
Prowadzone badania mają na celu określenie właściwości fizyko-mechanicznych surowców oraz odpowiedni dobór maszyn i ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych oraz układów technologicznych w celu optymalizacji procesów kruszenia, mielenia i przesiewania.
W laboratorium można uzyskiwać kruszywa mineralne o wymaganym składzie ziarnowym oraz kształcie, a także przygotowywać surowce do kolejnych procesów przeróbki, np. wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego, flotacji, klasyfikacji hydraulicznej lub przygotowywać próbki sproszkowane do analiz chemicznych lub mineralogicznych. Za pomocą wybranych urządzeń w laboratorium można symulować układy technologiczne procesów kruszenia, mielenia oraz przesiewania surowców mineralnych dla warunków przemysłowych.

Wyposażenie laboratorium stanowią następujące urządzenia:

Kruszarki szczękowe jedno- i dwu-rozporowe służące do rozdrabniania twardych surowców mineralnych o maksymalnym ziarnie nadawy 150 mm.
Doświadczalna kruszarka szczękowa produkcji Makrum typu L44.41 została zakupiona ze środków finansowych Komitetu Badań Naukowych. Dzięki współpracy z Pomorskimi Zakładami Budowy Maszyn – Makrum S.A. w Bydgoszczy została zbudowana jedyna w kraju tego typu kruszarka przemysłowo-doświadczalna. Jest to maszyna, która może współpracować w ciągu technologicznym na wtórnym stopniu kruszenia (jedna z najmniejszych kruszarek pracujących w przemyśle) i dzięki konstrukcji semimobilnej może być transportowana w różne miejsca badawcze. Maszyna ta posiada możliwości regulacji skoku szczęki na mimośrodzie (7,5-12,5 mm), szczeliny wylotowej (8-25 mm), kąta nachylenia płyty rozporowej (do 10°), prędkości obrotowej wału za pomocą falownika (60-400 obr/min) oraz możliwość wymiany szczęk roboczych o różnych kształtach uzębienia.
Dobór regulacji wymienionych parametrów technologicznych kruszarki do właściwości fizyko-mechanicznych surowca pozwala na podstawie badań uzyskać pożądane produkty pod względem wielkości uziarnienia i kształtu.

Takie eksperymenty badawcze oferujemy zakładom poszukującym nowych rozwiązań w dziedzinie rozdrabniania twardych surowców skalnych i odpadów, a szczególnie przed decyzją wyboru zakupu urządzenia dla stworzenia linii technologicznej.
Kruszarka L44.41 (jedno-rozporowa o ruchu złożonym) przeznaczona jest do rozdrabniania materiałów twardych i średnio-twardych, (np.: diabaz, granit, piaskowiec, żużel wielkopiecowy, klinkier cementowy, beton).

Kruszarka dwuwalcowa służąca do rozdrabniania średnio-twardych i miękkich surowców skalnych. Maksymalny wymiar ziarna nadawy 20 mm.

Kruszarka wirnikowa nożowa, która służy do rozdrabniania miękkich i elastycznych surowców oraz odpadów (węgiel brunatny, drewno, papier, tekstylia itd.).

Młyny kulowe i prętowy służące do mielenia surowców mineralnych o maksymalnym ziarnie nadawy ok. 10 mm.
Posiadany młynek kulowy Bonda, jest to urządzenie służące do oznaczania Indeksu pracy Bonda, na podstawie, którego oblicza się energochłonność procesu mielenia rud i surowców skalnych w przemysłowych młynach kulowych.

Przesiewacze wibracyjne służące do przesiewania surowców i produktów rozdrabniania w celu otrzymywania różnych klas ziarnowych o maksymalnym wymiarze ziarn nadawy 100 mm w tym:

 • Przesiewacz wibracyjny dwupokładowy, który wyposażony może być w jeden lub dwa pokłady sitowe posiada możliwość regulacji parametrów technologicznych takich jak:
  • zmiana kąta nachylenia rzeszota 0-15o,
  • zmiana prędkości obrotowej dolnego elektrowibratora znajdującego się pod rzeszotem wymuszającego ruch kołowy lub eliptyczny rzeszota (max 1000 obr/min),
  • zmiana miejsca położenia dolnego elektrowibratora (liniowe przesunięcie na szynach), co wymuszą kąt działającej siły wypadkowej podrzucającej ziarno względem płaszczyzny sitowej,
  • zmiana prędkości obrotowej górnych bocznych elektrowibratorów znajdujących się z obu stron rzeszota wymuszających ruch prostoliniowy rzeszota (max 1000 obr/min),
  • zmiana kąta położenia górnych bocznych elektrowibratorów wokół własnej osi, co wymuszą kąt działającej siły wypadkowej podrzucającej ziarno względem płaszczyzny sitowej,
  • możliwość prowadzenia procesu na mokro przy zmiennym ciśnieniu wody w natryskach,
  • grubość podawania warstwy materiału z podajnika,
  • zastosowanie sit o różnych rozmiarach oczek w zakresie od 1-31,5 mm.

Ucieraki oraz młynek planetarny kulowy służące do mielenia surowców skalnych do postaci sproszkowanej dla celów analiz mineralogiczno-chemicznych. Maksymalny wymiar ziarn nadawy 5 mm i produktu poniżej 0,01 mm.

Wytrząsarki do analizy sitowej oraz zestawy sit kontrolnych analitycznych o oczkach kwadratowych i szczelinowych służące do wykonywania analiz granulometrycznych na sucho oraz oceny zawartości ziaren nieforemnych (wskaźnik płaskości). W zestawie sit można uzyskiwać klasy ziarnowe od 0,025 mm do 25 mm.

Działalność dydaktyczna

W laboratorium prowadzone są zajęcia ze studentami specjalności Przeróbka Obróbka Kamienia i Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria Ochrony Środowiska z przedmiotów m. in.: Rozdrabnianie i klasyfikacja, Maszyny i urządzenia w przetwórstwie surowców mineralnych i odpadów, Podstawy przeróbki, Projektowanie zakładów przeróbczych.


Opiekun laboratorium:
dr inż. Tomasz Gawenda
tel. 12-617-45-59
e-mail: gawenda@agh.edu.pl


Oferta usługowa

W laboratorium można wykonać badania podstawowe i technologiczne związane z rozdrabnianiem i przesiewaniem surowców mineralnych i odpadów. Badania obejmują określenie właściwości surowców, odpowiedni dobór maszyn oraz układów technologicznych w celu uzyskania optymalnych efektów pod względem wymagań jakości produktów oraz zużycia energii i elementów roboczych maszyn. W tym zakresie prowadzone są także badania przemysłowe na miejscu w zakładach przeróbczych, a dostarczone próby analizowane są we własnym laboratorium. Pracownicy wykonują ekspertyzy przemysłowe dla układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych związane z doborem nowych układów lub modernizacji istniejących, opracowują modele matematyczne symulacji przebiegu procesów przeróbczych.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: