AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Odwadniania

Laboratorium Odwadniania jest laboratorium dydaktyczno-naukowym. Umożliwia studentom poznanie procesów klasyfikacji, zagęszczania i odwadniania zawiesin. W Laboratorium znajduje się stanowisko hydrocyklonów o średnicy części cylindrycznej 30 mm z różnymi średnicami przelewowymi i wylewowymi, na którym studenci mają możliwość zapoznania się z procesem klasyfikacji i zagęszczania drobno uziarnionych zawiesin. Laboratorium wyposażone jest również w filtr próżniowy, na którym studenci prowadzą odwadnianie surowców na przegrodzie filtracyjnej oraz w sito łukowe do rozdziału materiałów drobno uziarnionych.


Działalność dydaktyczna

W Laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotów takich jak: Klasyfikacja, Technika wodno-mułowa, Przeróbka surowców mineralnych, Przetwarzanie surowców i odpadów.

Opiekun laboratorium:
dr inż. Agnieszka Surowiak
e-mail: asur@agh.edu.pl

Możliwości badawcze

W laboratorium prowadzone są prace badawcze mające na celu:
  • określenie możliwości wieloproduktowego rozdziału ziaren drobnych w poziomym strumieniu ośrodka,
  • określenie warunków klasyfikacji i zagęszczania drobno uziarnionych zawiesin w hydrocyklonach o małych średnicach np. 20, 30 mm,
  • dobór odpowiedniego flokulanta (ilość i rodzaj) do sedymentacji zawiesin różnych materiałów na podstawie testów sedymentacyjnych,
  • dobór odpowiednich metod i urządzeń odwadniających różnego rodzaju surowce.

Oferta usługowa

  • Badania nad sedymentacją, flokulacją i bioflokulacją, klarowaniem zawiesin i doborem optymalnej powierzchni sedymentacji. Możliwość wykonania testów sedymentacyjnych pozwalających na określenie: prędkości sedymentacji, doboru rodzaju i ilości flokulantów w celu intensyfikacji procesu, optymalnej koncentracji części stałych w zawiesinie kierowanej do zagęszczenia, oraz obliczanie powierzchni osadnika.
  • Badania zagęszczania zawiesin (ilastych, mułów węglowych) różnymi metodami, ocena skuteczności zagęszczania.
  • Badania procesów klasyfikacji, zagęszczania oraz wzbogacania w hydrocyklonach.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: