AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych jest jednym z laboratoriów naukowo-badawczych Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. Umożliwia studentom zapoznanie się z wieloma sposobami pomiaru wielkości środowiskowych takich jak między innymi zapylanie, hałas, stężenia gazów.

Wyposażenie laboratorium stanowią następujące urządzenia:

 • Mierniki hałasu: SVAN 955 wraz ze stacją monitorującą Sv211, Casella CEL430
 • Czujniki stężenia gazów:
  • stacjonarne Emag MO2, MCO, MCH,
  • przenośne: GasAllertMicro5IR, IBRID MX6
 • Laserowy czujnik metanu: CrowCon SA3C32A
 • Miernik EMC w zakresie 9KHz- 6GHz firmy Rohde & Schwarz
 • Karty pomiarowe NI9215,NI9219 wraz z modułami WiFi
 • Kamera Termowizyjna GF320 oraz SC660 firmy FLIR
 • Stacja pogodowa WXT520
 • Miernik zapylenia Casella MikrodustPro

Działalność dydaktyczna

W laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotów Stacje i Urządzenia Pomiarowe oraz Nowoczesne metody monitoringu środowiska. Ćwiczenia w Laboratorium odbywają się na 8 stanowiskach dydaktycznych dotyczących:

 • stosowanych protokołów komunikacji z miernikami,
 • budowy systemów pomiarowych opartych o wiele urządzeń,
 • przetwarzania analogowo-cyfrowego,
 • sposobów eliminacji błędów przy projektowaniu systemu pomiarowego.

Opiekun laboratorium:
mgr inż. Jakub Kowalski
e-mail: kowjak@agh.edu.pl


Możliwości pomiarowe

 • Wykonywanie pomiarów termowizyjnych.
 • Długookresowy monitoring hałasu, dozymetria hałasu.
 • Pomiar zapylenia.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: