AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Badań Pozniszczeniowych

Laboratorium Badań Pozniszczeniowych jest jednym z laboratoriów naukowych Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. W laboratorium wykonuje się niszczące badania wytrzymałościowe próbek skał i betonów.

Wyposażenie laboratorium

Laboratorium dysponuje wysokiej klasy sprzętem do badań wytrzymałościowych, tzw. serwosterowalna prasą wytrzymałościową MTS 815 Multi-purpose Rock and Concrete Testing System oraz komorą ciśnieniową do badań trójosiowych firmy MTS typu 656.11. Urządzenia sterowane są za pomocą kontrolera MTS wraz z zestawem komputerowym.

Konfiguracja aparatury:
 • Sztywna rama typu MTS 315
 • przetworniki siły:
  • MTS typu 661.23
  • MTS typu 661.22
 • czujniki ekstensometryczne różnego rodzaju do pomiaru przemieszczeń osiowych i obwodowych
 • komora trójosiowa MTS typu 656.11

Kierownik laboratorium:
dr inż. Jerzy Cieślik
e-mail: jerz@agh.edu.pl

Parametry systemu

 • maksymalna siła nacisku 4600 KN
 • sztywność ramy prasy 10,5x109 N/m
 • maksymalny skok tłoka 100 mm
 • ciśnienie robocze w komorze trójosiowej do 70 MPa
 • możliwość sterowania procesu obciążenia zadanym przyrostem siły lub odkształcenia

Oferta usługowa

Posiadana aparatura umożliwia przeprowadzenie niszczących badań wytrzymałościowych dla skał oraz wysokiej wytrzymałości betonów. Badania mogą być prowadzone w warunkach jednoosiowego i trójosiowego (osiowo-symetrycznego) obciążenia. Mogą się one obywać w warunkach kontrolowanego narastania siły odkształcenia, bądź ciśnienia w komorze trójosiowej.

W laboratorium możliwe jest przeprowadzenie testów wytrzymałościowych jednoosiowego i trójosiowego ściskania oraz rozciągania, na próbkach skał i betonów wysokiej wytrzymałości. Tego typu badania przeprowadza się w celu określenia parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych skał i betonów:

 • wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie,
 • wytrzymałości na rozciąganie,
 • wytrzymałości na zginanie, ścinanie,
 • modułu sprężystości podłużnej,
 • liczby Poissona,
 • określenia warunków wytrzymałościowych skał i betonów przy obciążeniach trójosiowych.
Możliwe jest również oznaczenie parametrów wybranych modeli konstytutywnych skał i betonów.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: