AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Aerologii Górniczej

Laboratorium Aerologii Górniczej jest laboratorium dydaktycznym Katedry Górnictwa Podziemnego. Studenci mają w nim możliwość praktycznego zapoznania się z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w kopalniach podziemnych oraz zasadami wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących rozpływ powietrza w kopalni podziemnej.

Dostępna aparatura:

Stanowiska wyposażone są przyrządy i urządzenia pomiarowe takie jak: analizatory gazów, metanomierze, anemometry skrzydełkowe, manometry cieczowe, baroluksy, aneroidy, przetworniki ciśnienia bezwzględnego, przetworniki różnicy ciśnień, mierniki temperatury i wilgotności powietrza, itp.


W laboratorium prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków Górnictwo i Geologia z przedmiotu Wentylacja i pożary podziemne.

Na stanowiskach laboratoryjnych prowadzone są ćwiczenia:

  • oznaczanie składu powietrza kopalnianego,
  • wyznaczanie współczynnika oporu rozłożonego,
  • wyznaczanie współczynnika oporu lokalnego,
  • zdejmowanie charakterystyki wentylatora,
  • określanie kierunków przepływu i straty naporu powietrza w bocznicy przekątnej,
  • wyznaczanie zmian wilgotności powietrza,
  • wyznaczanie współczynnika szczelności lutniociągu,
  • oznaczanie skłonności węgla do samozapalenia.
Opiekun laboratorium:
dr hab. inż. Dariusz Obracaj
e-mail: obracaj@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: